StartKontaktOm ossMedlemmarFörsök och UtvecklingProjektLänkarLediga JobbAndra HS
Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå

Biogas Utvärderingsprojekt

 

Hushållningssällskapet driver under perioden 2011-2014 ett nationellt utvärderingsprojekt avseende biogasanläggningar. 40 svenska gårdsbiogasanläggningar ska utvärderas avseende ekonomi, teknik, substrathantering och rötresthantering. Projektets syfte är att ge lantbrukare som funderar på biogas en stabilare kunskapsgrund att stå på.

 

Dessutom skall de lantbrukare som redan byggt för biogas stärkas genom erfarenhetsutbyte och workshops. Detta kommer också medföra att rådgivare som arbetar med biogasrådgivning riktad till lantbrukare får ett betydligt bättre underlag för sin rådgivning. Ytterligare en viktig målgrupp är leverantörerna av biogasanläggningar. Erfarenheter och lärdomar kommer att resultera i bättre anläggningar som är mer anpassade för svenska förhållanden.

 

Mer information om projeket finns på projektets egna sidor på Utvärderingsprojektet 

 

Kontakt

För frågor om projektet kontakta projketledare

 

Karin Eliasson

Mobil: 0708-29 04 83

Telefon: 0321-618 612

 

 

Logga in... Hushållningssällskapet Sjuhärad
  • Landsbygdens Rådgivningscenter
  • 514 05 Länghem
  • förnamn.efternamn@hushallningssallskapet.se
  • 0325-618 600